Helse Fonna (HF)

I Helse Fonna, kan man som bioingeniørstudent ha praksisstudier på Odda sjukehus, Stord sjukehus eller Haugesund sjukehus. Ved Odda og Stord sjukehus er der bare et laboratorium, mens ved Haugesund Sjukehus er der flere laboratorium. Helse Fonna har organisert sine laboratorium under Laboratoriemedisin, med følgende spesialiteter:

Laboratorium for Immunologi og transfusjonsmedisin, Laboratorium for Medisinsk mikrobiologi og Laboratorium for Patologi er primært lokalisert i Haugesund.