Linearitet for en analysemetode

Linearitet betegner analysemetodens evne til å gi målesignaler som er direkte proporsjonal til konsentrasjonen av analytt.

For å teste linearitet, analyseres prøver med ulike analyttkonsentrasjoner, resultatene plottes deretter for å undersøke om det dannes en lineær kurve. Optimalt bør en teste prøvemateriale med ulike konsentrasjoner.

Ved metodeutvikling er dette en viktig test for å evaluere lineariteten i et ønsket måleområde for den kvantitative analysemetoden.

Litteratur

  • NKK: Validering/Verifisering av klinisk kjemiske analyser. 2002.
  • Rustad: Validering av analysekvalitet, del 1. Tester og riktighet. 2000.
  • Harris: Quantitative Chemical Analysis. 8. utgave, 2010. Kapittel 5.2.