Plott

WBC

WBC Differential

På WBC differensieringsplott er cellens kompleksitet plottet langs x-aksen, og cellestørrelsen er plottet langs y-aksen. I plottet får celler i ulike områder sin farge. Nøytrofile er de oransje prikkene i plottet, og lymfocyttene sees som blå prikkene. Lilla prikker er monocytter, mens grønne er eosinofile. Svarte prikker er basofile, mens kjerneholdige RBC er røde.

Mono Poly

På ”Mono Poly” plottet er cellens størrelse plottet langs xaksen, og kjernelobularitet er plottet langs y-aksen. Cellene skilles basert på om de er mononukleær eller polymorfnukleær. I plottet får celler i ulike områder sin farge. Nøytrofile er de oransje prikkene i plottet, og lymfocyttene sees som blå prikker. Lilla prikker er monocytter, mens grønne er eosinofile. Svarte prikker er basofile, mens kjerneholdige RBC er røde.

Low-Hi FL

På ”Low-Hi” fluorescens plottet er FL3 plottet på x-aksen som tilsvarer cellekjernens DNA innhold, og cellestørrelsen er plottet langs y-aksen. I plottet får celler i ulike områder sin farge. Nøytrofile er de oransje prikkene i plottet, og lymfocyttene sees som blå prikker. Lilla prikker er monocytter, mens grønne er eosinofile. Svarte prikker er basofile, mens kjerneholdige RBC er røde.

PLT

Optical PLT

På “Optical PLT” plottet er størrelse plottet langs xaksen, og plate innhold/granuler er plottet langs yaksen.

Impedance PLT

På PLT-histogrammet er volum plottet langs x-aksen, og antall PLT er plottet langs y-aksen.

RBC

Impedance RBC

På RBC-histogrammet er volum plottet langs x-aksen, og antall RBC er plottet langs y-aksen. (Vedlegg 13 – CELL-DYN, plott, viser en normal svarrapport fra ADVIA.)