Fagområder

De ulike emnene i bioingeniørutdanningen er gitt i vår studieplan.

Her på ePraksis kan du finne digitale læringsressurser og utfyllende informasjon om interne og eksterne praksisstudier i utdanningen. Under er en oversikt over alle emnene som undervises med tilhørende praksisperioder som undervises i emnene. Intern praksis er farget med blått mens ekstern praksis er farget med gult. Omfang av perioder med intern og ekstern praksis er spesifisert.

I starten av studiet undervises ulike naturvitenskapelige emner. Senere i studiet undervises de ulike fagområdene innen medisinske laboratorieemner. Disse ulike fagområdene er gitt i meny til venstre. Klikk på fagområdet i menyen for å få mer informasjon om praksis i dette fagområdet. I tillegg er fagområdene merket med fet skrift i tabellen under for å illustrere når i utdanningen de undervises.

FØRSTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Danning og akademisk håndverk
Matematikk med dataverktøy Dataøvelser 2,5
Anatomi, fysiologi og histologi Laboratoriekurs – histologi 3
Blodprøvetaking 1
Hjerte-, lungeredning 0,5
Generell kjemi Laboratoriekurs 5

 

ANDRE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Biostatistikk Dataøvelser 2,5
Organisk kjemi og biokjemi Laboratoriekurs – biokjemi 5
Cellebiologi Laboratoriekurs – DNA 5
MLT I Laboratoriekurs og blodprøvetaking 5
Problembasert læring 5
Punktpraksis 5

 

TREDJE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Informasjonsteknologi og bioinformatikk Programmering – Python 5
Dataøvelser- bioinformatikk 5
Programmering – R+ 5
Hematologi og immunologi   Laboratoriekurs 5
Problembasert læring 5
Patologi Laboratoriekurs 5
?
MLT II – Immunologiske teknikker Laboratoriekurs 5
Problembasert læring 5

 

FJERDE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Medisinsk mikrobiologi Laboratoriekurs 5
Transfusjonsmedisin Laboratoriekurs 7
Problembasert læring 3
MLT III – Instrumentelle analyser Laboratorieøvelser med beregninger 15
Ekstern praksis 1 Ekstern praksis i et av fagområdene:

  • Genetikk
  • Hematologi
  • Mikrobiologi
  • Transfusjonsmedisin
  • Patologi
15

 

FEMTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Medisinsk biokjemi Laboratoriekurs 4
Laboratoriekurs – urin 1
Ekstern praksis 15
MLTIV – Avanserte laboratorieanalyser Laboratorieøvelser 15
Problembasert læring 5
Profesjonsetikk og kommunikasjon

 

SJETTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Ekstern praksis 2 Ekstern praksis i medisinsk biokjemi 15
Ekstern praksis i et av fagområdene:

  • Genetikk
  • Hematologi
  • Mikrobiologi
  • Transfusjonsmed.
  • Patologi
15
Tverrprofesjonelt praksissamarbeid 5
Bacheloroppgave FoU varierer

 

I tillegg er her egne sider for BIO160 Bachelorprosjekt, her kan du finne eksempler på tidligere bacheloroppgaver.