Aktuelt

Her kan du lese nyhetssak om ulike forsknings og utviklingsprosjekter tilknyttet bioingeniørutdanningen ved HVL.

Utdanningskvalitetsprisen 2018 til bioingeniørutdanninga ved HVL - Høgskulen på Vestlandet

I 2018 fikk bioingeniørutdanningen ved HVL den nasjonale Utdanningskvalitetprisen for ePraksis.

Foto: HVL