Transfusjonsmedisin

 

Praksis i Transfusjonsmedisin

Teoretisk bakgrunn for praksis i Transfusjonsmedisin gis i emnet BIO205 Transfusjonsmedisin (7,5 studiepoeng) som undervises 4. semester på Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og er en del av de medisinske laboratorieemnene ved Bioingeniørutdanningen i Bergen. Emneplan for BIO205 Transfusjonsmedisin.

Emnet omhandler immunologi, antistoff, antigen, komplementsystemet, genetikk, ABO- og H blodtypesystemet, Rh-blodtypesystemet, andre klinisk signifikante blodtypesystemer, donorutvelgelse og testing av donorblod, produksjon av blodkomponenter (erytrocyttkonsentrat, platekonsentrat, plasma og diverse plasmaprodukter), hemolytiske transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos fetus og nyfødte, transfusjon som terapi, transplantasjoner, blodtypeserologiske tester og pretransfusjonstesting, kvalitetssikring, risikovurdering, hemovigilans, lover og regler for transfusjonstjenesten i Norge.

Intern praksis gis ved Bioingeniørutdanningen ved HVL  der det arbeides både med blodtypeserologiske caser og grunnleggende praktiske ferdigheter og forståelse av blodtypeserologiske metoder. Du finner videoer tilknyttet ulike metoder her: Transfusjonsmedisin – Intern praksis (HVL).

Studenter i både 2. og 3. studieår vil kunne få ekstern praksis i Transfusjonsmedisin i emnene:

Ekstern praksis i Transfusjonsmedisin gjennomføres ved ulike Blodbanker/Avdelinger for immunologi og transfusjonsmedisin i Helseregion Vest. Du finner videoer tilknyttet aktiviteter som foregår ved Seksjon for blodgiving, Seksjon for komponentfremstilling og Seksjon for immunhematologi, her: Transfusjonsmedisin – Ekstern praksis.