ePraksis er utviklet for bioingeniørstudentene ved Høgskulen på Vestlandet og skal gi innblikk i ulike analyseprinsipper og metoder innen medisinsk laboratorieteknologi.
eCase - Digitale case

Om ePraksis.

Læringsressursen er utviklet av Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

ePraksis har fått økonomisk støtte fra Helse Vest, Norgesuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet.