Denne siden er under revisjon. Ny versjon ferdigstilles i løpet av våren.

ePraksis er en digital læringsarena for bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.
ePraksis inneholder informasjon om praksisstudiene våre og ulike læringsressurser om analyseprinsipper og metodikk i medisinsk laboratorieteknologi.

Læringsressursen er utviklet av Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Les mer om ePraksis.

ePraksis har fått økonomisk støtte fra Helse Vest, Norgesuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet.