Om ePraksis

ePraksis er utviklet for bioingeniørstudentene ved Høgskulen på Vestlandet og skal gi innblikk i ulike analyseprinsipper og metoder innen medisinsk laboratorieteknologi.

Læringsressursen er utviklet av Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

ePraksis har fått økonomisk støtte fra Helse Vest, Norgesuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet.

 

Idé og konseptutvikler: Elisabeth Ersvær

Design og utviklere 2013-2015: Medielab og Elisabeth Ersvær

Videreutviklet 2015-2020: Medielab, Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt

Prosjektansvarlig ved videreutvikling: Studieprogramansvarlig ved Bioingeniørutdanningen, HVL