PT-INR maskinell metode vha av Stago Start koagulometer