Bacheloroppgaver

I tillegg til intern praksis og ekstern praksis gjennomfører studentene på bioingeniørutdanningen ved HVL et FoU- prosjektet på slutten av studiet (6. semester). Dette prosjektarbeidet er organisert under emnet BIO350 Bacheloroppgave – bioingeniør og har et omfang på 20 studiepoeng. Bacheloroppgaven er også en type praktisk ferdighetstrening som utføres under veiledning og kan derfor betraktes som en del av de helhetlige praksisstudiene i utdanningen.

Studentene utfører sine bacheloroppgaver ved HVL eller hos nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere.

Vi oppfordrer våre studenter til å reise på utveksling for å utføre sine prosjekt og skrive bacheloroppgaven. Våre studenter kan utføre bacheloroppgave ved følgende internasjonale institusjoner: