Kvantitative analyser ved standard addisjonsmetode