Omfang av praksis

Innhold i bioingeniørutdanningene i Norge er fastsatt i henhold til Rammeplanen for bioingeniørutdanninger fra 2005: Nye retningslinjer for bioingeniørutdanningene i Norge innføres fra studieåret 2020 og studenter som tas opp fra høsten 2020 skal dermed følge ny studieplan.

Studieplaner for bioingeniørutdanningen ved HVL er grundigere beskrevet på nettsidene våre.

I henhold til de nasjonale retningslinjene skal et treårige bioingeniørstudium, som utgjør 180 studiepoeng, inneholde ca 60 studiepoeng praksisstudier, hvorav 20 studiepoeng skal være ekstern praksis ved medisinske laboratorier i et autentisk arbeidsmiljø.

Ved bioingeniørutdanningen, HVL regner man bachelorprosjektet på slutten av studiet (6. semester) som en del av praksisstudiene. De øvrige praksisstudiene består av intern praksis og ekstern praksis. Praksisstudiene er innlemmet i ulike studieemner fordelt i studieprogrammet. Omfanget av selve praksisperioden med obligatorisk oppmøte for veiledet ferdighetstrening er illustrert i tabell under.