Omfang av praksis

Innhold i bioingeniørutdanningene i Norge er fastsatt i henhold til Forskrift om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning – Lovdata.

Studieplan og emneplaner for bioingeniørutdanningen ved HVL er grundigere beskrevet på nettsidene våre.

I henhold til den nasjonale retningslinjen skal et treårig bioingeniørstudium, som utgjør 180 studiepoeng, inneholde ca 60 studiepoeng praksisstudier, hvorav 20 studiepoeng skal være ekstern praksis ved medisinske laboratorier i et autentisk arbeidsmiljø.

Praksisstudiene består altså av intern praksis og ekstern praksis. Ekstern praksis er både organisert som egne emner i studieplanen (Ekstern praksis 1 og Ekstern praksis 2) og som en integrert del i andre emner fordelt i studieprogrammet. I tabellene nederst på denne siden, er en oversikt over alle emnene i studieplanen. I kolonnen som er merket med Praksis er  intern praksis, merket med blå farge og ekstern praksis, merket med gul farge. Omfang av de ulike periodene med intern og ekstern praksis er spesifisert i kolonnen lengst til høyre.

FØRSTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Danning og akademisk håndverk
Matematikk med dataverktøy Dataøvelser 2,5
Anatomi, fysiologi og histologi Laboratoriekurs – histologi 3
Blodprøvetaking 1
Hjerte-, lungeredning 0,5
Generell kjemi Laboratoriekurs 5

 

ANDRE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Biostatistikk Dataøvelser 2,5
Organisk kjemi og biokjemi Laboratoriekurs – biokjemi 5
Cellebiologi Laboratoriekurs – DNA 5
MLT I Laboratoriekurs og blodprøvetaking 5
Problembasert læring 5
Punktpraksis 5

 

TREDJE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Informasjonsteknologi og bioinformatikk Programmering – Python 5
Dataøvelser- bioinformatikk 5
Programmering – R+ 5
Hematologi og immunologi Laboratoriekurs 5
Problembasert læring 5
Patologi Laboratoriekurs 5
?
MLT II – Immunologiske teknikker Laboratoriekurs 5
Problembasert læring 5

 

FJERDE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Medisinsk mikrobiologi Laboratoriekurs 5
Transfusjonsmedisin Laboratoriekurs 7
Problembasert læring 3
MLT III – Instrumentelle analyser Laboratorieøvelser med beregninger 15
Ekstern praksis 1 Ekstern praksis i et av fagområdene:

  • Genetikk
  • Hematologi
  • Mikrobiologi
  • Transfusjonsmedisin
  • Patologi
15

 

FEMTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Medisinsk biokjemi Laboratoriekurs 4
Laboratoriekurs – urin 1
Ekstern praksis 15
MLTIV – Avanserte laboratorieanalyser Laboratorieøvelser 15
Problembasert læring 5
Profesjonsetikk og kommunikasjon

 

SJETTE SEMESTER

Emne Praksis Dager
Ekstern praksis 2 Ekstern praksis i medisinsk biokjemi 15
Ekstern praksis i et av fagområdene:

  • Genetikk
  • Hematologi
  • Mikrobiologi
  • Transfusjonsmed.
  • Patologi
15
Tverrprofesjonelt praksissamarbeid 5
Bacheloroppgave – bioingeniør FoU varierer