Medisinsk biokjemi

Emnet Medisinsk biokjemi (15 studiepoeng) undervises i 5. semester ved Bioingeniørutdanningen.
Emnet er en del av de medisinske laboratorieemnene og inkluderer klinisk farmakologi og endokrinologi.

 

Læringsbyttebeskrivelse for emnet er beskrevet i emneplan for medisinsk biokjemi (HVL)

Faget består av forelesningsrekke, laboratoriekurs og 3 uker ekstern praksis.