Reagenser

”Sheat/rinse” reagens

”Sheat/rinse” fungerer som ”rinse” for Baso-, RBC/Plt-, Perox-, Retic- og HGB–metoden, ved å vaske den hydraulistiske veien. Det finnes to ulike ”Sheat/rinse”, en for Perox- og Baso optikken.

Ved analyse av Perox, Baso-, RBC/Plt- og Retic-metoden brukes ”sheat/rinse” som ”optisk sheat væske” slik at en og en celle blir hydrodynamisk fokuserte (s.18). Reagenset fungerer som et optisk transparent medium slik at prøvestrømmen fokuseres. Ved hydrodynamiskfokusering hindrer ”sheat” kontakt mellom prøven og flowcellens vegger.

Ved hemoglobinmålinger benyttes reagenset til å utføre bakgrunnsmåling.

”Defoamer reagens”

”Defoamer reagens” brukes for å unngå skumdannelse i avfallssystemet.