Etter praksisperioden

Studenten skal:

  • Evaluerer praksisperioden sammen med praksisveiledere(e) og kontaktlærer.
  • Ferdigstille og levere arbeidskrav spesifisert for studieemnet.
  • Sende refusjonssøknad for å dekke utgifter til reise og bolig i praksis. Dersom praksisstudiet blir lagt utenfor Bergen kommune, vil HVL bistå med å dekke en reise til og fra praksisstedet i henhold til billigst mulig sats. Dette gjelder imidlertid ikke for Punktpraksis i 2.semester. For mer informasjon, se HVL sine nettsider.

Praksisveileder skal:

  • Evaluere praksisperioden sammen med studenter og kontaktlærer.
  • Fylle ut og levere vurderingsskjema etter avtale med kontaktlærer.
  • Eventuelt delta i videre vurderingssamtaler ved behov.

Kontaktlærer skal:

  • Evaluere praksisstudiet i samarbeid med studenter og praksisveiledere.
  • Godkjenne arbeidskrav og eventuelt gi en utfyllende tilbakemelding og veiledning til studenten(e).
  • Godkjenne praksisstudiet til den enkelte student, eventuelt følge opp studenter med vurderingssamtaler ved behov.