Overdragning / «carry-over»

For noen automatiserte analyser kan en prøve med høye analyttkonsentrasjoner forurense systemet slik at den påfølgende prøven i prøveserien blir kontaminert. Dette kaller vi en overdragning eller «carry-over». Analysesvar for den kontaminerte prøven blir da uriktig.

For noen analyser, kan det aksepteres en gitt grad av overdragning. Dette må i så fall defineres for metoden og det bør kontrolleres at grad av overdragning ikke overstiger akseptert nivå.

Hvordan undersøke grad av overdragning for en analysemetode

En prøve med høy (H for «high») og en prøve med lav (L for «low) analyttkonsentrasjon analyseres i en serie etter følgende mønster:

H-L-L

En undersøker da om det har oppstått en høyere analyttkonsentrasjon i den første prøven som analyseres etter H-prøven enn i den påfølgende prøven med samme konsentrasjonsnivå, dette vil i så fall være en indikasjon på at analysemetoden gir overdragning fra prøver med høye analyttkonsentrasjoner.

Litteratur

  • NKK: Validering/Verifisering av klinisk kjemiske analyser. 2002.
  • Rustad: Validering av analysekvalitet, del 2. Presisjon, måleområde, usikkerhet. 2001.