Patologi

Emnet Patologi BIO202 (7,5 stp) undervises i 3. semester ved Bioingeniørutdanningen ved HVL, og er en del av de medisinske laboratorieemnene.

Se Studieplan med læringsutbyttebeskrivelse for emnet: Emneplan for Patologi(BIO202) 2021HØST – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Faget består av følgende hoveddeler:

Forelesningsrekken omhandler sykdomslære og hvordan sykdommer/skade endrer celler og vev og dermed vevsfunksjon. Emnet gir også en innføring i grunnleggende arbeidsmåter og metoder i dagens patologiske-anatomiske diagnostikk, med fokus på histologi, cytologi, og molekylærpatologi, og hvilke faktorer som kan påvirke prøvekvaliteten og -resultat.

Laboratoriekursene (2) i emnet går over 2 x 2 dager. Laboratoriekurs #1 omhandler snitting og farging av forskjellige histologisk vev (biopsier), og inkluderer vevssnitting, -avparafinisering, -rehydrering, -farging (HE, Berlinerblått, AB-PAS), -dehydrering og -montering, og mikroskopering.  Laboratoriekurs #2 omhandler diagnostisering av AML ved karyotypering av kromosomer og Real-Time qPCR analyser, og inkluderer kromosomfremstilling, -farging, -karyotypering og mikroskopering, og cDNA analyse av renset RNA, Real-Time qPCR og -analyse. Der fokuseres også på prosedyrer for prøvetaking og preanalyse, og analysekvalitet (kvalitetssikring og kvalitetskontroller).

Ekstern praksis ved patologisk avdeling (7 uker) kan tilbys i emnet BIO306 våren 6. semester: Emneplan for Ekstern praksis 2(BIO306) 2021HØST – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Seksjon for histologi og biopsi, Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus: