Studieemner

De ulike emnene i bioingeniørutdanningen er gitt i vår studieplan.

Her på ePraksis kan du finne digitale læringsressurser og utfyllende informasjon om interne og eksterne praksisstudier for de medisinske laboratorieemnene:

  • BIO126 Medisnsk laboratorieteknologi I
  • BIO128 Immunologi
  • BIO130 Hematologi og hemostase
  • BIO131 Mikrobiologi
  • BIO132 Transfusjonsmedisin
  • BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II
  • BIO134 Medisinsk laboratorieteknologi III
  • BIO136 Medisinsk biokjemi med klinisk farmakologi og endokrinologi
  • BIO137 Patologi

I tillegg er her egne sider for BIO160 Bachelorprosjekt, her kan du finne eksempler på tidligere bacheloroppgaver.