Medisinsk laboratorieteknologi (MLTIII) – instrumentelle analyser

Læringsutbyttebeskrivelser for emnet er gitt i: Emneplan for Medisinsk laboratorieteknologi III(BIO206)

Medisinsk laboratorieteknologi III (MLTIII) omhandler prinsipp for ulike laboratorieanalyser og metodikk som brukes i de medisinske laboratoriene på tvers av spesialiteter. For å gi studentene innsikt og forståelse for medisinsk laboratorieteknologi bygger emnet både på teori og praktiske laboratorieerfaringer.

I Medisinsk laboratorieteknologi III skal studentene tilegne seg kunnskap om kvantitative instrumentelle analyser med vekt på validering og vurdering av analysekvalitet. Emnet er delt inn i følgende tema:

 • Ulike deteksjonsprinsipp ved instrumentelle analyser med fokus på:
  • Spektrofotometri
  • Elektrokjemi/potensiometri med ioneselektive elektroder
  • Væskekromatografi med HPLC
  • Automasjon
 • Kalibrering og sporbarhet og ulike standard metoder.
 • Kvalitetssikring av analyser, kvalitetssystem, intern og ekstern kvalitetskontroll og standardisering.
 • Vurdering av analysekvalitet, herunder metodevalidering, interferensstudier, holdbarhetsstudier og sammenligning av metoder.

Kurset legges opp rundt 4 laboratoriesamlinger med tilhørende forberedelser med egenstudier, i grupper og i klasserom. Kurset vil i stor grad være lagt opp som gruppebasert læring.

Studenter i både 2. og 3. studieår vil kunne få ekstern praksis der metodene i MLTIII benyttes:

 

BioIng-podden episoder:

Spektrofotometri

Automatisering