Hematologi og hemostase

5Teori og metoder innen fagområdet Hematologi og hemostase blir undervist i følgende emne i 2. studieår på Bioingeniørutdanningen:

I tillegg til teori består undervisningen av 4 dager internt laboratoriekurs. Det interne laboratoriekurset inneholder følgende metoder:

  • Venøs blodprøvetakning
  • Lage, farge og vurdere blodutstryk
  • Telling og vurdering av erytrocytter
  • Manuell telling av reticulocytter
  • Telling og vurdering av leukocytter
  • Telling og vurdering av trombocytter
  • Koagulasjonsanalysene PT-INR og APTT

Studenter i både 2. og 3. studieår kunne få ekstern praksis i Hematologi og hemostase i emnene: