Analyse av kromosomer ved G-banding og karyotypering