Medisinsk laboratorieteknologi

Medisinsk laboratorieteknologi (MLT) består av 4 emner fordelt på hele studiet.

Emnene omhandler prinsipp for ulike laboratorieanalyser og metodikk som anvendes i medisinske laboratorier på tvers av spesialiteter.

 

Hvert emne har en egen side:

MLT IMedisinsk laboratorieteknologi I (MLTI); Grunnleggende laboratoriearbeid
MLT IIMedisinsk laboratorieteknologi II (MLTII); Immunologiske metoder
MLT IIIMedisinsk laboratorieteknologi (MLTIII); Instrumentelle analyser
MLT IVMedisinsk Laboratorieteknologi IV (MLTIV); Avanserte laboratorieanalyser