Genetikk

Som bioingeniørstudent ved HVL kan du være i ekstern praksis i Medisinsk genetikk. I Helse Vest er det kun en avdeling innen dette fagområdet ved Haukeland Universitetssjukehus,  Avdeling for medisinsk genetikk.

Noen studenter får være i praksis i medisinsk genetikk i emnene for ekstern praksis. For hvert av emnene er det her oppgitt de planlagte læringsutbyttene med tilhørende læringsaktiviteter i fagområdet medisinsk genetikk:

 

For å forberede deg til praksis i medisinsk genetikk, se gjerne gjennom sidene her på ePraksis.no om ulike metoder for DNA-analyser og Kromosomanalyser.

Det forventes også at studenten før praksis har repetert og lest gjennom kursheftet og sin egen rapport for DNA-kurset, som er en del av emnet BIO174 – Cellebiologi i første studieår.