Bio137 Patologi

Emnet omhandler sykdomslære og hvordan sykdommer gir endringer i celler og vev. Emnet gir også en innføring i grunnleggende arbeidsmåter og metoder i dagens patologiske-anatomiske diagnostikk. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til endringer i celler og vev ved sykdom og kunne påvise dette ved korrekt behandling og vurdering av kvalitet på histologiske og cytologiske prøver.

 

I Patologi BIO137 vil studentene gjennomgå et 3 dagers laboratoriekurs i teknikker brukt innen molekylærpatologi, inkludert analysen Real-Time PCR. Studentene vil på laboratoriekurset videre få erfaring med enten 1) kromosomanalyser eller 2) proteinanalyser.