Bio137 Patologi

Emnet omhandler sykdomslære og hvordan sykdommer gir endringer i celler og vev. Emnet gir også en innføring i grunnleggende arbeidsmåter og metoder i dagens patologiske-anatomiske diagnostikk. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til endringer i celler og vev ved sykdom og kunne påvise dette ved korrekt behandling og vurdering av kvalitet på histologiske og cytologiske prøver.

Film om pipeline på Histologisk seksjon, Patologisk avdeling, HUS.

https://drive.google.com/open?id=1rmJGgQQWoaolm_SJAj7Ten25zSGSdp4X

I Patologi BIO137 vil studentene gjennomgå et 3 dagers laboratoriekurs i teknikker brukt innen molekylærpatologi, inkludert analysen Real-Time PCR. Studentene vil på laboratoriekurset i tillegg enten få erfaring med  1) kromosomanalyser eller 2) proteinanalyser. I tillegg vil studenten ha ca 2 ukers praksis innen en patologisk avdeling ved sykehus i Norge.