Bio133 Medisinsk laboratorieteknologi II (MLTII)

I Bio133 skal studentene gjennomføre til sammen tre uker med interne praksisstudier ved HVL. De interne praksisstudiene er er organisert som tre laboratoriekurs. Det utføres to laboratorieøvelser på hvert laboratoriekurs. Studentene jobber sammen i grupper på to. For hver øvelse, skrives og leveres en omfattende rapport i etterkant.

Laboratoriekurs 1 omhandler:

  • Spektrofotometriske målinger av bilirubin.
  • Potensiometrimålinger med fluorid ioneselektiv elektrode.

Laboratoriekurs 2 omhandler:

  • Metodevalidering av automatiserte kreatinin-målinger.
  • Biosensormålinger og holdbarhetsstudier.

Laboratoriekurs 3 omhandler:

  • Væskekromatografi (HPLC)-analyser av koffein.
  • Gass kromatografi (GC)-analyser av nikotin.