Bio133 Medisinsk laboratorieteknologi II (MLTII)

I Bio133 skal studentene gjennomføre til sammen tre uker med praksisstudier:

To laboratoriekurs internt ved Høgskolen i Bergen:

  • DNA-kurs, 1 uke
  • Instrumentelle analyse, 1 uke

En uke eksterne praksisstudier ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus.