Parametere

Optiske parametere

WBC

WBC: telling av WBC
%N: Prosentandel nøytrofile granulocytter av WBC
NEU: (%N x WBC) / 100
%L: Prosentandel lymfocytter av WBC
LYM: (%L x WBC) / 100
%M: Prosentandel monocytter av WBC
MONO: (%M x WBC) / 100
%E: Prosentandel eosinofile granulocytter av WBC
EOS: ( )
%B: Prosentandel basofile granulocytter av WBC
BASO: ( )
NRBC: Nuklære røde blod celler
NR/W: Antall NRBC per 100 WBC ,
%R: Prosentandel av RBC av total RBC (optisk analyse)
RETIC 🙁 ) , her brukes RBC impedanse telling.