Helse Fonna HF

IKT-tilgang i Helse Bergen og Helse Fonna

Studentene har nytte av IKT tilgang i praksis på de ulike laboratoriene, blant annet tilgang elektroniske kvalitetshåndbøker, såkalt Områdepålogging.

 

For å få dette må de bli tildelt et tilgangsbrev og passord som tildeles via FoU avdelingen. Det gjøres på følgende måte:

  1. Praksiskoordinator sender oversikt for 1.BIO med personnummer (kryptert) tidlig i 2.semester når praksisplanen foreligger. Listen går til Helse Bergen ved FoU avdelingen, eventuelt Helse Fonna om studenter der.
  2. Helse Bergen/Fonna vil søke om tilgangsbrev og passord til studentene på listen. I tillegg vil det bli åpnet en annonse i Webcruiter som der samtlige studentene skal søke på. Se egne framgangsmåte for dette. Dette gjøres bare en gang. For 1.BIO vil det bare gjelde for de studentens som skal ha praksis i Helse Bergen/Fonna.
  3. Studenten i 1.BIO må forevise dokumentasjon på gjennomført e-læringskurs i Brannvern, Informasjonssikkerhet og Smittevern. Disse tas på Læringsportalen på HUS (http://www.laeringsportalen.no/). Læringsportalen må brukes med Windows PC i Internet Explorer versjon 8 eller høyere.
  4. Etter fullført e-læringskurs vil studentene få tildelt IKT passord. Tildelt passord har kun 90 dagers gyldighet og må tildeles på nytt for hvert semester.
  5. For studentene i neste studieår vil da samtlige være registrere i webcruiter. Før studentene får tildelt nytt passord, må praksiskoordinator sende liste med navn, personnummer (kryptert) og tidsperiode for praksisen til de samme kontaktpersonene ved helseforetakene. Dette vil bli gjort så snart som mulig i det enkelte semester, når planene er kvalitetssikret både hos utdanningen og praksisfeltet.

Identitets-kort til studentene

For alle praksisstudier gjelder det at studenten skal ha synlige navneskilt med navn og tittel.

Arbeidstøy og garderober