MIA

Ekstern praksis i BIO131 – mikrobiologi

De fleste studentene ved bioingeniørutdanningen har ekstern praksis i BIO131 – mikrobiologi ved Mikrobiologisk avdeling (MIA) på HUS.

Hjemmesiden til MIA.