Omfang av ekstern praksis

I henhold til Rammeplanen av 2005 skal treårige bioingeniørstudium inneholde 20 studiepoeng ekstern praksis ved medisinsk laboratorier. Ekstern praksis er fordelt over studiets tre år der studentaktiviteten i en praksisuke er vektet til 1,5 studiepoeng. Kravet i Rammeplanen til 20 studiepoeng vil da utgjøre totalt 13,5 uker.

For innhold i studiet, se fagplan for bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen (link). Ved bioingeniørutdanningen i Bergen er praksisstudiene fordelt på følgende måte:

  1. år. Alle studenter har «punktpraksis» som er en tre dagers praksis i primærhelsetjenesten eller på laboratorier ved ulike helseinstitusjoner. Alle fagområdene innen medisinsk laboratorieteknologi vil være aktuelle; hematologi, klinisk kjemi, blodbank, mikrobiologi, patologi eller medisinsk genetikk. Ulike forskningsinstitusjoner vil også kunne benyttes. Punktpraksis gjennomføres i forkant eller etterkant av påskeferien (2.semester) og studentene oppfordres til å finne praksissteder på eget hjemsted.

 

  1. år. Alle studenter har 1 uker praksis i mikrobiologi/ immunologi, 1 uke i transfusjonsmedisin og 1 uke i hematologi/koagulasjon. Praksisen er lagt til 3. og 4. semester, og er i hovedsak lokalisert til sykehuslaboratorier i Helse Vest.

 

  1. år. Alle studenter har 2 ukers praksis innen patologi og 4 – 5 ukers praksis innen medisinsk biokjemi inkludert TPS. Praksisen er lagt til 6.semester og er lokalisert til sykehuslaboratorier i Helse Vest.