Helse Bergen – Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

Laboratoria i Helse Bergen er organisert under Laboratorieklinikken.

Ved laboratorieklinikken, er bioingeniørstudentene i praksis ved:

  • Hormonlaboratoriet
  • Immunologi og transfusjonsmedisin
  • Medisinsk biokjemi og farmakologi
  • Medisink genetikk
  • Patologi

Se Helse Bergen sine nettsier med mer informasjon om praksisstudier.