Ukategorisert

Riktighet for en analysemetode

Riktighet for en analysemetode Riktighet for en analysemetode viser grad av overensstemmelse mellom måleresultatet og sann verdi av målestørrelsen. Riktighet kan karakteriseres på ulike måter Bias Gjenfinningsforsøk («recovery-forsøk») Metode-sammenligning   Bias Riktighet karakteriseres ofte ved metodens systematiske feil eller bias. Bias karakteriseres ved å sammenligne analyseresultat med forventet verdi for et sporbart referansemateriale. En analysemetode […]